राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

                                                शिक्षण विभाग (माध्यमिक) ,  पुणे जिल्हा परीषद , पुणे

Govt. Link


Link क्रमांक Link Address
महाराष्ट्र शासन www.maharashtra.gov.in
शिक्षण संचालक ( माध्यमिक ) www.mahdoesecondary.com
डाटा कॉम्पुटर फॉर्मेट www.semisonline.net
शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग पुणे www.dydepune.com
पे युनिट ( माध्यमिक ) www.payunitpune.com